HALUAN LISÄTIETOJA PALUU KOTISIVULLE

KOULUTUSTARJONTAA

 Yli kymmenen vuoden ajan Frogleap Oy on tehnyt arvostavaan vuorovaikutukseen sekä systeemiseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen liittyvää koulutusta, työpaikoilla, eri yhteisöjen tilaisuuksissa ja oppilaitoksissa.

Koulutukset suunnitellaan laajuudeltaan ja sisällöiltään aina juuri asiakkaan tarpeista lähtien. Ideana on kuitenkin tehdä koulutuksista sellaisia, että osallistujat voivat kytkeä oppimiaan ja oivaltamiaan asioita suoraan arkeensa. Tämä saadaan aikaan, kun koulutustapahtumat ovat vastavuoroisia tapahtumia, jossa lähdetään tutkimaan ilmiöitä osallistujien kokemusmaailmasta käsin.

Valmiita tilattavia koulutuskokonaisuuksia ovat mm.

Arvostava vuorovaikutus koulun ja kodin yhteistyön välineenä.

- Koulutus sopii esim. veso-päivän sisällöksi ja antaa työvälineitä koulun ja kodin yhteistyöhön.

Arvostava vuorovaikutus työyhteisössä

- Millainen on arvostava ilmapiiri, jossa on hyvä työskennellä tuloksellisesti ?

- Kuinka se voidaan synnyttää ?

Arvostava vuorovaikutus järjestötoiminnassa

- Miten toimii vuorovaikutus, joka innostaa ja saa ideat hersymään ?

- Miten sitä luodaan ?

 

Myös muista teemoista teemme koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaan:

Teemoja jotka ovat usein koulutuksissa esillä:

ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS

bulletMitä se on ja mistä se syntyy ?
bulletMitä lisäarvoa se tuo yhteisön toimintaan ?
bulletMikä mahdollistaa ja mikä estää sen olemassaoloa ?
bulletMiten voimme harjoitella arvostavaa vuorovaikutusta ?

YHTEISTYÖ

bullet Miten kehitämme organisaation sisäistä ja organisaation toimijoiden välistä sisäistä asiakkuusajattelua ?

TUTKIVA TYÖOTE

bulletMillainen on tutkiva työote ja mitä lisäarvoa se voi tuoda ?
bulletKonstruktivistisen maailmankuvan jännittävyys

TYÖSKENTELY VERKOSTOJEN KANSSA

TYÖHÖNOPASTAJAKOULUTUKSET

bulletKoulutuksia yritysten työhönopastajille

VOIMAVARA- JA RATKAISUKESKEISET KOULUTUKSET

bulletMistä ratkaisukeskeinen ajattelu juontaa juurensa ?
bulletRatkaisukeskeisen ajattelun perusfilosofia
bulletRatkaisukeskeisen työotteen käyttömahdollisuudet
bulletArvostava työtapa ja hyvä vuorovaikutus
bulletTarinat ja metaforat työkaluina (narratiivisuus)
bulletTyöskentely systeemissä ja systeemien kanssa