Haluan lisätietoja Paluu kotisivulle  

 

 

 

TUTKIMUS- JA PIDEMMÄT KEHITTÄMISPROJEKTIT:

ARVOSTAVUUS - TYÖKALU TUOTTAVUUTEEN KEHITTÄMISHANKE

CLOETTA FAZER SUKLAA  JA CLOETTA FAZER LAPPEENRANNAN TEHDAS

V. 2004  Frogleap Oy on aloittanut yhteistyössä T:mi Siranan kanssa vuoteen 2007 kestävän kehittämishankkeen Cloetta Fazer Suklaa-organisaatiossa. Projekti toteutetaan Vaaralan ja osittain Lappeenrannan tehtaissa.

Projektin kehittämisalueet ovat:

- Esimiestyön tukeminen.

- Sisäisen asiakkuuden kehittäminen osastojen välillä.

- Hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen (osaamisen jakaminen) osastojen sisällä

Hanke on saanut tukea Tykesin työelämän kehittämisohjelmasta v 2004 -2007.

 

NÄKYVÄ TARINA, ARVOSTAVAN TYÖTAVAN  OSALLISTAVA TUTKIMUS

CLOETTA FAZER- SUKLAA JA CLOETTA FAZER -MAKEISET

V. 2003 Ajan Frogleap Oy teki ja kehitti yhteistyössä Lauri Heikkilän (T:mi Metamuutos) ja Sira Niipolan (T:mi Sirana) CLOETTA FAZER  organisaatiossa, Vaaralan tehtaalla, toteutetun arvostavan ja osallistavan työn tutkimuksen - Näkyvä tarina.  Tutkimus sai tukea kehittämisavustusta työsuojelurahastolta.

Lisätietoa tutkimuksesta on saatavana Työsuojelurahaston internetsivuilta sekä tutkimuksen suorittaneilta. Linkki työsuojelurahaston tutkimuksen lyhyeen kuvaukseen on: http://www.tsr.fi/tutkimus/tutkittu/hanke.html?id=102433

 

TURVALLISEEN NUORISOTYÖHÖN - TUTKIMUSMATKA SIIHEN MIKÄ TOIMII

HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOASIAINKESKUS

V.2005- 2007 toteutettuun,  nuorisotyön turvallisuutta kehittävään hankkeeseen osallistuvat Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen kaikki operatiivisen tason työntekijät. Hanke perustuu systeemiseen ja osallistavaan viitekehykseen.

Prosessin tavoitteena olivat mm:

- Etsiä ja löytää konkreettisia toimintamalleja turvallisen nuorisotyön edistämiseksi sekä uhka- ja väkivaltatilanteiden estämiseks

- Kehittää yhteisiä toimintamalleja uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen siten, että hyvät ja toimivat käytännöt sisäistetään osaksi arkea.

-   Luoda työtapaa ja työkulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee olonsa turvalliseksi.

Hankkeen toteuttajina toimivat Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupungin työterveyshuolto sekä Frogleap Oy. Hanke sai tukea Helsingin kaupungin työhyvinvointirahastolta.

 

HYVÄ KUMPPANUUS TRANSPOINTILLA

Oy TRANSPOINT Ab

V. 2008-2009 toteutettava kehittämishanke yhteistyössä t:mi Siranan kanssa.

Hankkeen tavoitteina:

- Kuljettajahaastatteluiden avulla kartoittaa, mikä kuljettajien näkökulmasta on tärkeää ja arvokasta yrityksen toiminnassa. Löytää haastatteluiden keinoin kehittämiskohteita.

- Tukea vuorovaikutteista esimiestyötä.

- Kehittää yrityksen toimijoiden sisäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä kumppaniyrittäjien kanssa.

Hanke on saanut tukea TYKESin työelämän kehittämisohjelmasta.