Haluan lisätietoja Paluu kotisivulle

TYÖNOHJAUS - hyvä puhe tekee hyvää

Tänä päivänä tuntuu, että työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän samalla kun käytettävät resurssit pysyvät ennallaan, tai jopa vähenevät. Tällöin työnohjauksen merkitys työhyvinvoinnin ylläpitäjänä ja ammatillisen kasvun turvaajana kasvaa entisestään.

Frogleap Oy:n työnohjauksissa käsitellään työhön liittyviä kysymyksiä etsien samalla voimavaroja, onnistumisen kokemuksia ja työhön liittyviä tarinoita.

Työnohjauksen tarkoituksena on tukea osallistujan tai osallistujaryhmän ammatillista kasvua, antaa energiaa työhön ja auttaa työnohjaukseen osallistuvia löytämään uusia näkökulmia sekä ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltäviin asioihin.

Toimiessani työnohjaajana pääsääntöinen toiminatamuotoni on uutta luova keskustelu. Asiakkaan halutessa toimimme joskus myös jollakin vaihtoehtoisella tavalla, esim. käytämme jotakin NLP-tekniikkaa tai harjoitusta, jolla avaamme käsiteltävään asiaan uusia näkökulmia.

Työtilaukseni vaihtelevat jatkuvista prosesseista työryhmän kanssa kertaluonteisiin työnohjauksiin, jossa yhden osallistujan, tai työryhmän kanssa käsitellään jotakin akuuttia pulmaa. Asiakkainani on myös niin sanottuja kollegiaalisia ryhmiä, eli osallistujia yhdistää samantyyppinen työ ja he työskentelevät eri työpaikoissa. Työnohjaus on aina sidottu eettisiin periaatteisiin, joista yksi on työnohjaajan vaitiolovelvollisuus.

Julkisen sektorin työnohjausasiakkaani tulevat pääasiassa, sosiaali-, vammais-, terveydenhuolto-, koulu-, työvoimahallinnon sekä erityisnuorisotyön aloilla.

Lisääntyvässä määrin työnohjausta ottavat myös yritysten esimiehet, sekä muut yritysten avainasemassa olevat henkilöt. Osa yrityksistä käyttää työnohjausta myös perustason työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäjänä. Yritysmaailmassa työnohjauksesta yleensä  eri termein. Ehkäpä lähempänä yritysmaailmaa ovat termit valmennus, tai coaching.

          työnohjaus, ratkaisukeskeinen työnohjaus, työnohjausta, työnohjaus, ratkaisukeskeinen työnohjaus, narratiivinen työnohjaus, systeeminen työnohjaus, työnohjaus, ratkaisukeskeisyys, työnohjaus

           työnohjaus, työnohjaus, ratkaisukeskeinen työnohjaus, työnohjaus, voimavarakeskeinen työnohjaus, coaching, coach, työnohjaus, työnohjaus, ratkaisukeskeisyys, työnohjaus, coaching, coach