Haluan lisätietoja Paluu kotisivulle           

            TOIMINNALLISET KOULUTUKSET

 

Joskus ilmiöitä on hyvä tutkia aivan uusia näkökulmia avaavien toiminnallisten harjoitusten kautta. Työryhmän jäsenet tutustuvat myös toiminnallisen päivän aikana aivan eri tavoin toisiinsa kuin tavallisessa arjessa.

Toiminnalliset päivät suunnitellaan aina asiakkaan tarpeen mukaan. Kaikki harjoitukset ovat turvallisia, eivätkä vaadi erityisiä taitoja, välineitä tai urheilullisia kykyjä. Frogleap Oy ei teetä asiakkaillaan myöskään huimia yksilösuorituksia vaativia extreme-harjoituksia. Kaikki harjoitukset perustuvat ryhmän toiminnan tutkimiseen ja kehittämiseen. Harjoitusten jälkeen olennainen osa kokonaisuutta on aina keskustelu, jossa harjoitus puretaan ja liitetään harjoituksessa esiin nousseita asioita osallistujien arkitodellisuuteen.

                                                       

                           tutkitaanpa taidemetaforaa käytännössä

                PERUSMETAFORAT TOIMINNALLISESTI

Eräs koulutuskokonaisuus on Lauri Heikkilän lanseeraamien ajattelun perusmetaforien (konemetafora, systeeminen metafora ja taidemetafora) tutkiminen toiminnallisin harjoituksin. Näin osallistujat pääsevät tutkimaan hyvin käytännönläheisesti omaa ajatteluaan omasta toimintaorganisaatiostaan. Mikä missäkin ajattelumallissa on hyvää ja käyttökelpoista, mitä elementtejä ajatteluun voisi ehkä lisätä, miten osallistujien ajattelu poikkeaa toisistaan jne,...